Till innehåll på sidan

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)

​Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) är en tvärvetenskaplig genomslagsplattform som samlar den breda hållbarhetsforskning som pågår vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Vy av Stockholm
fotoVoyager / iStock

Blandningen av arkitekter, samhällsvetare, planerare, fastighetsekonomer, trafiksystemvetare, mark- och vatteningenjörer, geovetare, filosofer, byggingenjörer och teknikhistoriker utgör en unik resurs för de komplexa frågor som rör hållbart samhällsbyggande. Tillsammans med organisationer, näringsliv och andra aktörer är vi med och leder utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Under våren 2021 befinner sig CHS i en ombyggnadsfas. Denna sida kommer uppdateras.

Kontakt

Tillhör: Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)
Senast ändrad: 2021-06-28