Centrum för hållbart samhällsbyggande

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) är ett tvärvetenskapligt centrum som samlar den breda hållbarhetsforskning som pågår vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Centrumet har som målsättning att kunna identifiera, initiera och driva de mest brännande forskningsfrågorna inför framtiden med tonvikt på ett kritiskt prövande av var vi står idag.

Blandningen av arkitekter, samhällsvetare, planerare, fastighetsekonomer, trafiksystemvetare, mark- och vatteningenjörer, geovetare, filosofer, byggingenjörer och teknikhistoriker utgör en unik resurs för de komplexa frågor som rör hållbart samhällsbyggande. Tillsammans med organisationer, näringsliv och andra aktörer är vi med och leder utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Under våren 2020 befinner sig CHS i en ombyggnadsfas. Denna sida kommer uppdateras.

Ulla Wiggens, ”Världsatlas”, akryl på panel 73 x 73 cm. Tack till Belenius.