Centrum för hållbart samhällsbyggande

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) är ett tvärvetenskapligt centrum som samlar den breda hållbarhetsforskning som pågår vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE).

Blandningen av arkitekter, samhällsplanerare, fastighetsekonomer, trafiksystemvetare, mark- och vatteningenjörer, geovetare, filosofer, byggingenjörer och teknikhistoriker utgör en unik resurs för de komplexa frågor som rör hållbart samhällsbyggande. Tillsammans med organisationer, näringsliv och andra aktörer är vi med och leder utvecklingen av ett hållbart samhälle.

CHS Blog

CHS BLOG

CHS BLOG: se utvalda exempel fråm KTH:s forskning om samhällsbyggnad.

CHS BLOG kommer att ta upp ämnen av växande betydelse som ligger till grund för forskning inom hållbar utveckling av den byggda miljön, samt det arbete  som utförs av centret och våra partners. Bloggen kommer att skrivas på engelska och blogginlägg planeras för flera ämnesområden inklusive:

Sustainable Homes

DIY Urbanism

Smart and Sustainable Cities

Urban Systems Science

Innovations in Transport Infrastructure

Se bloggen HÄR redan nu.

Sustainable Stockholm: Exploring Urban Sustainability in Europe’s Greenest City

Flera ABE-forskare har bidragit till boken som ger en historisk översikt av stadens miljömässiga utveckling och presenterar arbetet med hållbar stadsutveckling som är grund för Stockholms unika position. I boken förs diskussionen i vilken utsträckning  tillvägagångssätt i Stockholm kan tillämpas på andra platser och sammanhang.  Boken visar hur bland annat  stadsplanering, arkitektur, trafikplanering, regional utveckling och infrastuktur har bidragit till att göra Stockholm till Europas grönaste stad. Redaktörer: Jonathan Metzger och Amy Rader Olsson

Sustainable Stockholm

Kalender

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

30 miljoner till hållbar stadsutveckling i Stockholm

I juni 2016 beviljades Grön Bostad Stockholm 30 MSEK i stöd från Europeiska regionala strukturfonden.

Se denna länk för mer info: 

Grön BoStad Stockholm

Se även hela ansökan här:

GBS ansökan (pdf 306 kB)

Till sidans topp