Den mänskliga staden

Det är mänsklig önskan, impuls och beteende som för oss samman i civilisationer - individer bildar samhällen och den byggda miljön är mediet.

Detta forskningsområde söker en djupare förståelse för hur våra erfarenheter och beteende formas av den urbana miljön och de dynamiska processer som skapar våra städer och platser. Hur gör vi individuella val inom ramen för den byggda miljön? Hur påverkar utformningen av våra hus, gator och torg hur vi ser på oss själva och andra? Kommer informationsteknik att förbättra den demokratiska processen och engagemang eller lämna de fattiga, hemlösa och äldre i skymundan? Kommer innovationer i självorganisation och "gör det själv" att öppna möjligheter för vår infrastruktur återanvändas, återvinnas, byter funktion eller omregleras? Kan vi skapa flexibel infrastruktur utvecklas i takt med samhällsändringar? Hur kan vi definiera, mäta och stödja social hållbarhet inom samhällsbyggnadsprocesser?

Flera institutioner vid KTH såsom industriell ekonomi, samhällsplanering, studier transport, filosofi, miljöpsykologi, datavetenskap och kommunikation. producerar beteendevetenskaplig forskning om hur individer, företag och organisationer använder vår byggda miljö. Centrum för hållbart samhällsbyggnande stöder nya samarbeten över disciplinära gränser.

Kontakt:

Olga Kordas

Till sidans topp