Urban Systems Science

Vår vision är ett nätverk av partners mellan akademi och regioner världen över med fokus på urban systemvetenskap.

Världen över agerar städer som tillväxtmotorer med stor inverkan på vår biologiska sfär. Att balansera fortsatt tillväxt, population och ökning av levnadsstandard mot den ekologiska bärkraften framstår som vår tids stora utmaning. Därför ställer vi oss frågan: Hur ska städer utvecklas och förvaltas under 2000-talet? Vår utgångspunkt är att det behövs nya typer av systemkunskap för att hantera våra utmaningar. Här kan akademin samlas kring urban systemvetenskap i avseende att bidra till lösningar och att staka ut alternativa riktningar för städers utveckling. KTH är i en unik position att kunna ta ledartröjan för en sådan satsning tillsammans med regionala partners från såväl offentlig- som privat sektor. Utvecklingen av en systemvetenskap för städer är både en global och en regional utmaning.

Vår vision är ett nätverk av partnerskap mellan akademi och regioner världen över med fokus på urban systemvetenskap.

Kontakt:

Johan Högström

Doktorand, KTH

Email: hogjoh@kth.se

Till sidans topp