Deleuze and the City

Som villkor för en växande majoritet av jordens befolkning är frågan om hållbar stadsutveckling en av de mest centrala i vår tid, där svaret på intet sätt kan tas för givet.

Boken samlar bidrag från forskare inom olika fält i en kritisk undersökning av den samtida stadens skilda villkor och framträdelseformer. Med utgångspunkt i Gilles Deleuzes and Félix Guattaris ekologiska och geopolitiska tänkande tecknas en problematiserad och komplex bild, inte av vad staden är, utan av dess mångfacetterade verkan: från den ”laborativa urbanismen” i en Österrikisk skidort till en klimatklassad shoppinggalleria i Malmö till de ”urbicidala” stadsomvandlingarna i Haifa.

Redaktörer: Hélène Frichot, Catharina Gabrielsson och Jonathan Metzger.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)
Senast ändrad: 2018-02-14